Udflytningsrapport

 

Lejemål nr.:………………………………                                                                                                                   Beliggende: ………….……………………….

 

Udlejer: ……………………………………………………………………..

 

Lejer: ……………………………………..                                                                                                                   Lejers nye adresse: …………………………

 

Fraflytningsdato (tidspunktet, hvor samtlige nøgler afleveres): ……             Besigtigelse foretaget den: …………………

 

Er der udarbejdet en indflytningsrapport?                                                                                                               (sæt x)                  ٱ Ja                      ٱ Nej

 

Er der beboerrepræsentation I ejendommen?                                                                                                          (sæt x)                  ٱ Ja                      ٱ Nej

Er beboerrepræsentationen efter lejers ønske indkaldt til besigtigelsen?        (sæt x)                  ٱ Ja                      ٱ Nej

Hvis ja, har beboerrepræsentationen været til stede ved besigtigelsen?                                      (sæt x)                  ٱ Ja                      ٱ Nej

 

Eventuelle bemærkninger                                                                                                                                                                   

 

Skemaet nedenfor udfyldes med angivelse af ét eller flere af de nedenfor nævnte bogstaver i hver enkelt rubrik.

 

Tilstandsvurdering:                                                                                                                                                                                                          

N = Nyistandsat i forbindelse med indflytningen              S = Slidt, men brugbar                        

G = God stand                                                                                               F = Forefindes ikke                                                        

D= Dårlig stand

 

Vurdering af, om arbejde skal gennemføres:

IO = Ikke i orden, men skal ikke udbedres for lejers regning                                                      R = Repareres for lejers regning

A = Afslibes/afhøvles/afrenses for lejers regning                                                                        T = Tapetseres for lejers regning

L = Lakeres for lejers regning                                                                                                                                 U = Udskiftes/genanskaffes for lejers regning

M = Males for lejers regning                                                                                                                                   RG = Rengøres for lejers regning

 

 

Værelser og entre

 

Skema 1

Værelse

Værelse

Værelse

Værelse

Værelse

Entre

 

Tilstand

Giver anled-ning til

Tilstand

Giver anled-ning til

Tilstand

Giver anled-ning til

Tilstand

Giver anled-ning til

Tilstand

Giver anled-ning til

Tilstand

Giver anled-ning til

Tilstand

Giver anled-ning til

Loft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vægge med tapet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vægge med maling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tæpper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Træværk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Døre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinduer m.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiatorer/rør

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elafbrydere/stik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porttelefon m.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antennestik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låse/nøgler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parterne skal ved udfyldningen af rapporten huske at identificere hvert enkelt værelse tydeligt.

 

 


 

Køkken, bad og toilet

 

 

Køkken

Badeværelse

Toilet

Skema 2

Tilstand

Giver anledning til

Tilstand

Giver anledning til

Tilstand

Giver anledning til

Loft

 

 

 

 

 

 

Vægge

 

 

 

 

 

 

Gulve

 

 

 

 

 

 

Vinduer

 

 

 

 

 

 

Træværk

 

 

 

 

 

 

Døre

 

 

 

 

 

 

Elafbrydere/stik

 

 

 

 

 

 

Radiatorer/rør

 

 

 

 

 

 

WC-kumme

 

 

 

 

 

 

Cisterne

 

 

 

 

 

 

Vaskekumme

 

 

 

 

 

 

Badekar

 

 

 

 

 

 

Bruseniche/-kabine

 

 

 

 

 

 

Vandhaner

 

 

 

 

 

 

Vaskemaskine

 

 

 

 

 

 

Opvaskemaskine

 

 

 

 

 

 

Fliser

 

 

 

 

 

 

Køkkenbord

 

 

 

 

 

 

Køkkenvask m.v.

 

 

 

 

 

 

Køkkenskabe

 

 

 

 

 

 

Køleskab

 

 

 

 

 

 

Komfur

 

 

 

 

 

 

Emhætte

 

 

 

 

 

 

 

Særlige bemærkninger:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Lejer bekræfter herved at have modtaget kopi af udytningsrapporten.

 

Dato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                        Underskrift

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Kopi af udflytningsrapporten er udleveret til beboerrepræsentationen?                                     (sæt x)                  ٱ Ja                      ٱ Nej

Hvis ikke, skal beboerrepræsentationen have tilsendt en kopi af udflytningsrapporten.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Parterne er enige om den vedligeholdelsestilstand for lejligheden, der fremgår af rapporten, og om, at de arbejder, som parterne har aftalt, skal gennemføres i forbondelse med fraflytningen, udføres for lejerens regning.

 

Udflytningsrapporten underskrives af såvel lejeren som udlejeren eller dennes repræsentant. Eventuelle mangler ved det lejede skal ifølge lejeloven påberåbes inden 2 uger efter lejeforholdets ophør.

 

Dato:                                                                                                                                                                                                 Dato:

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Udlejer                                             (underskrift)                                                                                              Lejer                                                 (underskrift)