OPSIGELSE AF BOLIG LEJEMÅL

 

Lejer:

 

Opsiger hermed nedennævnte lejemål:

 

Adresse:

Lejemålets start:

Lejemålets fraflyttes:

 

Lejers ny adresse:

 

 

Lejemålet kan evt fraflyttes tidligere, dato:

 

dato for udfyldelse af denne opsigelse:

 

sendt pr post:        Mailet:

 

 

 

Lejer: